Egzamin dyplomowy - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla Studenta Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wymagane dokumenty

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są dostarczyć do dziekanatu indeks i kartę egzaminacyjną wraz z kompletem wpisów do końca sesji poprawkowej w semestrze VI,

Wszystkie pozostałe dokumenty związane z egzaminem dyplomowym, tj.:

 • pracę dyplomową na płycie CD zapisaną w formacie ppt, pps i odp
 • pracę dyplomową wydrukowaną na papierze A4 (nie wymagany wydruk w kolorze)
 • oświadczenie opiekuna prezentacji dyplomowej
 • oświadczenie antyplagiatowe
 • 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 cm x 6,5 cm)
 • kartę obiegową

Student musi dostarczyć do dziekanatu do 30.09.2016 r.

Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom i suplement w języku angielskim muszą złożyć podanie do Rektora i dostarczyć do dziekanatu dodatkowo 1 zdjęcie do dyplomu więcej.

KOSZTY 
 • wydanie dyplomu wraz z suplementem - 60 zł
 • wydanie dyplomu w wersji angielskiej - 40 zł
Egzamin dyplomowy

Egzamin składa się 10 minutowego przedstawienia opracowanej prezentacji multimedialnej oraz odpowiedzi na 3 wylosowane pytania z następujących dziedzin:

 • KOSMETOLOGII
 • RECEPTURY KOSMETYCZNEJ, CHEMII, BIOCHEMIIi
 • DERMATOLOGII i FIZJOTERAPII

Lista pytań obowiązujących na Egzaminie Dyplomowym w roku akademicki 2015/2016 - PYTANIA EGZAMINACYJNE 2015-2016.PDF

LEGITYMACJA STUDENCKA 

Student oddaje legitymację studencką przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów.

****

Regulamin egzaminu dyplomowego - REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO.PDF

Oświadczenie Studenta - EGZ. DYPL. OSWIADCZENIE STUDENTA.PDF

Oświadczenie Opiekuna prezentacji dyplomowej - EGZ. DYPL. OSWIADCZENIE OPIEKUNA PREZENTACJI DYPLOMOWEJ.PDF