Kosmetologia studia licencjackie rekrutacja - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosmetologia Studia Licencjackie WSKiNoZ w Łodzi

UWAGA!  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA. 
REKRUTACJA TRWA DO 27 WRZEŚNIA 2017 R.  

Zapraszamy do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kierunek: Kosmetologia

Specjalizacje: Spa&Wellness, podologia, laseroterapia, wizaż i stylizacja

Tryb: Stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Poziom: Studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe

TERMINY REKRUTACJI

 • od maja do 27 września (na semestr zimowy, rozpoczynający się od 1 października)
 • od stycznia do końca lutego (na semestr letni, rozpoczynający się od 1 marca)
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń 

 

KOSZTY NAUKI

Koszty kształcenia na kierunku kosmetologia w WSKiNoZ:

 • studia STACJONARNE (dzienne) 400 zł miesięcznie*
 • studia NIESTACJONARNE ( zaoczne) 430 zł miesięcznie*

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia w poczet studentów WSKiNoZ jest: złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

 • studia licencjackie kosmetologia - oryginał świadectwa dojrzałości - NIE WYMAGAMY KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW ZDAWANYCH NA MATURZE !!!
 • kwestionariusz osobowy - LICENCJAT-KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.PDF
 • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy)
 • studia magisterskie kosmetologia – odpis dyplomu studiów licencjackich
 • kwestionariusz osobowy - MAGISTERSKIE KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.PDF
 • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy)

Po złożeniu powyższych dokumentów Uczelnia wydaje skierowanie na badania lekarskie (honorowane są zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy wszystkich placówek ZOZ i NZOZ).

Następnie należy:

 • złożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunku kosmetologia
 • po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych - UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

UWAGA!

Fundusz Stypendiów Socjalnych gwarantuje wypłatę świadczenia socjalnego wszystkim ubiegającym się studentom, których dochód w rodzinie nie przekracza 1043,90zł/os. niezależnie od wyników w nauce.

gdzie składać dokumenty 

Dziekanat uczelni w Łodzi ul. Wileńska 53/55
od poniedziałku do piątku w  godz. 9.00 - 17.00,

parter pok. nr 001 

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKAD. 2017/2018

 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

ZJAZD I
30 września 1 października 2017
ZJAZD II
14-15 października 2017;
ZJAZD III
28-29 października 2017;  
ZJAZD IV
18-19 listopada 2017; 
ZJAZD V
 2-3 grudnia 2017; 
ZJAZD VI
 9-10 grudnia 2017; 
ZJAZD VII
 16-17 grudnia 2017
ZJAZD VII
13-14 stycznia 2018;
ZJAZD IX
27-28 stycznia 2018;
ZJAZD X
 3-4 lutego 2018.
 

SEMESTR LETNI 2017/2018

ZJAZD I
3-4 marca 2018;
ZJAZD II
17-18 marca 2018
ZJAZD III
24-25 marca 2018;
ZJAZD IV
7-8 kwietnia 2018;
ZJAZD V
21-22 kwietnia 2018;
ZJAZD VI
5-6 maja 2018;
ZJAZD VII
12-13 maja 2018
ZJAZD VIII
2-3 czerwca 2018;
ZJAZD IX
16-17 czerwca 2018;
ZJAZD X
23-24 czerwca 2018.

 

  ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA KOSMETOLOGII!

*opłata czesnego za semestr nauki rozłożona na 6 rat.

Uchwała Senatu w sprawie warunków rekrutacji 2017-2018 - pobierz dokument