Kosmetologia studia magisterskie rekrutacja - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosmetologia Studia Magisterskie Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zapraszamy do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kierunek: Kosmetologia

Tryb: Stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Poziom: Studia magisterskie (II stopnia)

TERMINY REKRUTACJI

  • od maja do końca września (na semestr zimowy)
  • od listopada do 15 lutego (na semestr letni)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZTY

Koszty kształcenia na kierunku kosmetologia w WSKiNoZ:

  • studia STACJONARNE (dzienne) 400 zł miesięcznie*
  • studia NIESTACJONARNE ( zaoczne) 430 zł miesięcznie*

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia w poczet studentów WSKiNoZ jest: złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

  • studia magisterskie – odpis dyplomu studiów licencjackich
  • kwestionariusz osobowy - MAGISTERSKIE KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.PDF
  • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
  • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy)

Po złożeniu powyższych dokumentów Uczelnia wydaje skierowanie na badania lekarskie (honorowane są zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy wszystkich placówek ZOZ i NZOZ).

Następnie należy:

UWAGA!

Fundusz Stypendiów Socjalnych gwarantuje wypłatę świadczenia socjalnego wszystkim ubiegającym się studentom, których dochód w rodzinie nie przekracza 1043,90zł/os. niezależnie od wyników w nauce.

gdzie składać dokumenty 

Dziekanat uczelni w Łodzi ul. Wileńska 53/55
od wtorku do piątku w  godz. 8:00 - 16:00,
oraz w weekendy w czasie zjazdów w godz. 8.00 - 16.00. (22-23.04.17; 6-7.05.17; 20-21.05.2017; 3-4.06.2017; 17-18.06.2017; 24-25.06.2017)
parter pok. nr 001

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA KOSMETOLOGII!

*opłata czesnego za semestr nauki rozłożona na 6 rat.