Kosmetologia studia magisterskie rekrutacja - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosmetologia Studia Magisterskie Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Zapraszamy do podjęcia nauki w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kierunek: Kosmetologia

Tryb: Stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Poziom: Studia magisterskie (II stopnia)

TERMINY REKRUTACJI

 • od maja do końca września (na semestr zimowy)
 • od listopada do 15 lutego (na semestr letni)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KOSZTY

Koszty kształcenia na kierunku kosmetologia w WSKiNoZ:

 • studia STACJONARNE (dzienne) 400 zł miesięcznie*
 • studia NIESTACJONARNE ( zaoczne) 430 zł miesięcznie*

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia w poczet studentów WSKiNoZ jest: złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

 • studia magisterskie – odpis dyplomu studiów licencjackich
 • kwestionariusz osobowy - MAGISTERSKIE KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.PDF
 • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy)

Po złożeniu powyższych dokumentów Uczelnia wydaje skierowanie na badania lekarskie (honorowane są zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy wszystkich placówek ZOZ i NZOZ).

Następnie należy:

 • złożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunku kosmetologia
 • po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych - UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG EDUKACYJNYCH

UWAGA!

Fundusz Stypendiów Socjalnych gwarantuje wypłatę świadczenia socjalnego wszystkim ubiegającym się studentom, których dochód w rodzinie nie przekracza 1043,90zł/os. niezależnie od wyników w nauce.

gdzie składać dokumenty 

Dziekanat uczelni w Łodzi ul. Wileńska 53/55
od poniedziałku do piątku w  godz. 9:00 - 17:00,
parter pok. nr 001

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA KOSMETOLOGII!

*opłata czesnego za semestr nauki rozłożona na 6 rat.

 

TERMINY ZJAZDÓW W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZJAZD I         30 września 1 października 2017
ZJAZD II        14-15 października 2017
ZJAZD III       28-29 października 2017
ZJAZD IV       18-19 listopada 2017
ZJAZD V        2-3 grudnia 2017
ZJAZD VI       9-10 grudnia 2017
ZJAZD VII      16-17 grudnia 2017
ZJAZD VIII     13-14 stycznia 2018
ZJAZD IX        27-28 stycznia 2018
ZJAZD X         3-4 lutego 2018

 

 Uchwała Senatu w sprawie warunków rekrutacji 2017-2018 - pobierz dokument