Kosmetologia studia magisterskie rekrutacja - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-011 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosmetologia Studia Magisterskie Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Absolwentów studiów licencjackich zapraszamy do kontynuacji nauki na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. O przyjęciu na studia magisterskie decyduje kolejność złożonych dokumentów.
 • kierunek: kosmetologia
 • tryb: studia niestacjonarne (zaoczne)
 • koszt nauki za jeden semestr 2580 zł lub 430 zł miesięcznie

TERMINY REKRUTACJI

 • od maja do końca września (na semestr zimowy)

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia w poczet studentów WSKiNoZ w Łodzi jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

 • studia magisterskie – odpis dyplomu studiów licencjackich
 • kwestionariusz osobowy - MAGISTERSKIE KWESTIONARIUSZ-OSOBOWY.PDF
 • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy)

Po złożeniu powyższych dokumentów Uczelnia wydaje skierowanie na bezpłatne badania lekarskie (honorowane są zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy wszystkich placówek ZOZ i NZOZ).

Następnie należy:

 • złożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunku kosmetologia
 • po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych - POBIERZ

UWAGA!

Fundusz stypendiów socjalnych gwarantuje wypłatę świadczenia socjalnego wszystkim ubiegającym się studentom, których dochód w rodzinie nie przekracza 1051,70zł/os. niezależnie od wyników w nauce.

Dokumenty należy składać w dziekanacie.

Dziekanat uczelni mieści się w Łodzi, ul. Wileńska 53/55
czynny od poniedziałku do piątku w  godz. 8:00 - 16:00,
parter pok. nr 001

ZAPRASZAMY SERDECZNIE