Kosmetologia studia magisterskie rekrutacja - Wyższa Szkoła Kosmetyki w Łodzi

WYŻSZA SZKOŁA KOSMETYKI i NAUK o ZDROWIU w Łodzi
ul. Wileńska 53/55, 94-016 Łódź
tel. (42) 687 00 44
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kosmetologia Studia Magisterskie Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Absolwentów studiów licencjackich zapraszamy do podjęcia nauki na studiach magisterskich na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2018/2019. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.

  • kierunek: kosmetologia
  • tryb: studia niestacjonarne (zaoczne)
  • koszt nauki za jeden semestr 2580 zł lub płatne w ratach 430 zł miesięcznie 

WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przyjęcia w poczet studentów WSKiNoZ w Łodzi na studia magisterskie jest złożenie przez kandydata wszystkich wymaganych dokumentów:

  • odpis dyplomu studiów licencjackich
  • podanie o przyjęcie na studia - POBIERZ
  • 4 fotografie legitymacyjne (aktualne o wymiarach: 35mm x 45mm)
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (oryginał do wglądu)
  • dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł) w kasie uczelni podczas składania dokumentów (prosimy o odliczoną kwotę pieniędzy) lub na konto uczelni

Po złożeniu powyższych dokumentów Uczelnia wydaje skierowanie na bezpłatne badania lekarskie (honorowane są zaświadczenia od lekarzy medycyny pracy wszystkich placówek ZOZ i NZOZ).

Następnie należy:

  • złożyć orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na kierunku kosmetologia
  • po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych - POBIERZ

UWAGA!

Fundusz stypendiów socjalnych gwarantuje wypłatę świadczenia socjalnego wszystkim ubiegającym się studentom, których dochód w rodzinie nie przekracza 1051,70zł/os. niezależnie od wyników w nauce. Ponadto, student może ubiegać się o stypendium naukowe.

Dokumenty należy składać w dziekanacie.

Dziekanat uczelni mieści się w Łodzi, ul. Wileńska 53/55
czynny od poniedziałku do piątku w  godz. 9:00 - 17:00,
parter pok. nr 001

ZAPRASZAMY SERDECZNIE